Informace č.j. JMK 143989/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

                                                                                             

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 143989/2007              Bárta/1525                                                   2.11.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vašich níže uvedených žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 106/1999 Sb.):

a)      „zadost o informace podle zákona 106/99 – 134 RJMK bod 38“ obdržené dne 30. 10. 2007

b)     „zadost o informace podle zákona 106/99 – 135 RJMK bod 16“ obdržené dne 30. 10. 2007

c)      „zadost o informace podle zákona 106/99 – 136 RJMK bod 22“ obdržené dne 26. 10. 2007

d)     „zadost o informace podle zákona 106/99 – 136 RJMK bod 23“ obdržené dne 30. 10. 2007

e)      „zadost o informace podle zákona 106/99 – 136 RJMK bod 24“ obdržené dne 30. 10. 2007

v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:

a)      materiál předloženy  k bodu 38 na 134. schůzi RJMK

b)      materiál předloženy  k bodu 16 na 135. schůzi RJMK

c)      materiál předloženy  k bodu 22 na 136. schůzi RJMK

d)      materiál předloženy  k bodu 23 na 136. schůzi RJMK

e)      materiál předloženy  k bodu 24 na 136. schůzi RJMK

 

S pozdravem

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů

v.z. PhDr. Pavol Foltín, v.r.

 

Přílohy: dle textu

 

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz