Delegace kraje jednala ve Lvově

Ve dnech 21. – 22. září 2016 se uskutečnila pracovní návštěva delegace Jihomoravského kraje vedená náměstkem hejtmana Romanem Celým do ukrajinského města Lvov.

Hlavním účelem cesty byla podnikatelská mise zástupců podniků, firem, univerzit a samosprávy Jihomoravského kraje do Lvova, Lvovské oblasti, Ukrajiny. Cílem této podnikatelské mise bylo mapování současných silně prozápadně orientovaných možností podnikání v současné západní Ukrajině prostřednictvím oficiálních míst. Skupina jihomoravských účastníků byla sestavena ze třech oblastí – skupina podnikatelů, zástupci brněnských univerzit a politická delegace.

Během zahraniční cesty se podařilo zprostředkovat kontakty mezi českými podnikateli a jejich ukrajinskými protějšky, stejně jako se podařilo navázat kontakty představitelům jednotlivých brněnských univerzit, závěrem jejichž jednání byly konkrétní kroky k navázání partnerské spolupráce. Jihomoravská delegace byla také přijata primátorem města Lvov Andrejem Sadovym a náměstkem gubernátora Lvovské oblasti Rostislavem Zamlinskim. Z těchto jednání vzešly konkrétní požadavky, které by mohly do budoucna vést k oficiální partnerské spolupráci mezi oběma regiony. 

foto JMKfoto JMKfoto JMK