Konference "Přínos regionální politiky EU ke zvládání budoucích výzev"

Ve Výboru regionů v Bruselu proběhla 28. září 2016 konference s názvem "Přínos regionální politiky EU ke zvládání budoucích výzev". Zúčastnilo se jí přes 300 představitelů evropských regionů, které spojuje zájem na zachování politiky soudržnosti EU i po skončení víceletého finančního rámce, který potrvá do roku 2020.

Političtí představitelé 332 regionů z celé EU a zástupci 5 meziregionálních organizací dali najevo, že mají zájem o zachování kohezní politiky i v budoucnu podepsáním společného prohlášení "Silná obnovená regionální politika pro všechny regiony po roce 2020". Podpisové listiny společného prohlášení byly posléze v budově zastoupení Svobodného státu Bavorsko slavnostně předány předsedovi Výboru regionů Markku Markkulovi, komisařce pro regionální politiku EU Corině Cretu, velvyslanci Peteru Javorčíkovi, stálému představiteli slovenského předsednictví EU a předsedkyni Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj lskre Mihaylove. V oficiální části předání podpisové listiny byla přítomna i vlajka Jihomoravského kraje.
 

foto JMKfoto JMK