Ocenění pro nejlepší absolventy technických středních škol a učilišť

Celkem 118 nejlepších absolventů z řad studentů technických středních škol a učilišť v kraji obdrželo ocenění 4. října 2016 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v sídle Regionální hospodářské komory Brno. K ocenění studentům za Jihomoravský kraj blahopřál náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Slavnostní předání ocenění nejlepším absolventům technických středních škol a učilišť zorganizovala Hospodářské komora ČR již po jednadvacáté - ocenění letos hostila Praha a právě Brno. Smyslem ocenění je motivace studentů k výborným výsledkům během studia a praxe, které jim pomohou k zajímavým pracovním nabídkám. Cílem je zvýšit zájem o studium středních odborných škol a podpořit tak české podnikatele a cechy.

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje aktivity spojené s rozvojem technického vzdělávání. K problémům, se kterými se potýká odborné školství ve všech regionech republiky, patří právě nedostatek studentů na odborných a technických oborech a s tím spojený nedostatek odborníků poptávaných zaměstnavateli. Dlouhodobá poptávka zaměstnavatelů po kvalifikovaných absolventech těchto oborů, kterou Jihomoravský kraj zaznamenává prostřednictvím každoročních průzkumů zaměstnanosti, prokazuje perspektivnost i atraktivitu těchto technických oborů.

foto JMKfoto JMKfoto JMK