Dvaadvacet krajských škol technického zaměření se představuje na Veletrhu odborného vzdělávání

Celkem dvaadvacet krajem zřizovaných škol technického zaměření se letos představuje na Veletrhu odborného vzdělávání, který je v posledních letech nedílnou součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Letošní prezentaci jihomoravských škol na veletrhu v pondělí 3. října 2016 slavnostně zahájili představitelé kraje spolu s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou.

Ministryně školství Kateřina Valachová ocenila pozornost, kterou Jihomoravský kraj odbornému školství věnuje. “Je potřeba nezopakovat chyby některých našich předchůdců, kdy se zapomínalo na technické obory a upřednostňovaly se pouze obory humanitní, a je potřeba najít rozumnou rovnováhu mezi humanitními a technickými obory,“ uvedla na slavnostním zahájení prezentace škol ministryně Valachová, která současně na jihu Moravy vyzdvihla zdejší bezprostřední spojení technických oborů s praxí, inovacemi a vědou.

Hejtman Michal Hašek u příležitosti zahájení letošní prezentace technicky zaměřených škol vyzdvihl skutečnost, že vláda již několik let podporuje technické a učňovské vzdělávání. „Jsem rád, že v rámci veletrhu se představuje dvaadvacet škol zřizovaných Jihomoravským krajem a prezentuje zde to nejlepší. Prezentuje, jaká může být budoucnost - stále totiž platí, že řemeslo má zlaté dno. Kraj hodlá do budoucna podpořit, a dělá to už nyní, odborné a technické vzdělávání. V posledních čtyřech letech jsme investovali do velkých center odborného vzdělávání v jednotlivých oblastech,“ uvedl při zahájení prezentace škol hejtman Michal Hašek. Jak následně dodal, kraj si také další rozvoj strojírenství a zavádění inovací ve strojírenské výrobě a také další rozvoj technického vzdělávání v regionu slibuje od uzavření memoranda o spolupráci se spolkem INDUSTRY CLUSTER 4.0, tedy od seskupení špičkových strojírenských firem na jihu Moravy. Uzavření memoranda minulý měsíc schválila rada kraje. „Připravujeme se také na výstavbu centra strojírenského vzdělávání v Kuřimi,“ konstatoval hejtman Hašek, který následně poděkoval všem ředitelkám, ředitelům, pedagogům a zaměstnancům středních škol zřizovaných krajem za odváděnou práci.

Podle náměstka hejtmana Stanislava Juránka je potřeba vytvořit takové klima, aby se informace o odborném školství a související prezentací na strojírenském veletrhu dostaly veřejnosti takříkajíc pod kůži. „Aby to veřejnost a tedy rodiče považovali za prestiž, když dají své potomky na tyto školy. Jsem rád, že zde i díky Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu můžeme ukázat také onu spolupráci s firmami, které nám pomáhají s jednotlivými školami a spolupracují s nimi,“ řekl náměstek Stanislav Juránek.

Jak uvedl radní Václav Božek, garantem Veletrhu odborného vzdělávání a dalších aktivit, které slouží k podpoře odborného vzdělávání v kraji je Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje, která je orgánem zastupitelstva. „Jejím úkolem je vytváření a naplňování strategie rozvoje lidských zdrojů v regionu. Pokud paní mistryně říká, že zde na jihu Moravy jsme v péči o vzdělávání o krok vpřed, jsme o krok vpřed i v rozvoji lidských zdrojů. Kromě samotné propagace technických oborů je také potřebná podpora talentů a klíčových oborů. A jednou z forem propagace jsou například také talentové soutěže,“ řekl Václav Božek, který v této souvislosti uvedl dovednostní soutěž České ručičky nebo první ročník soutěže o nejlepší učební pomůcku v Jihomoravském kraji, jejíž výsledky budou zveřejněny právě v průběhu Veletrhu odborného vzdělávání.

foto JMKfoto JMKfoto JMK