Jihomoravští dobrovolní hasiči bilancovali

Hejtman Michal Hašek se v sobotu 1. října 2016 zúčastnil shromáždění okresních sdružení dobrovolných hasičů v Brně, které bilancovalo činnost Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje za uplynulé období.

"Shromáždění představitelů okresních sdružení hasičů Jihomoravského kraje dnes vyhodnotilo práci dobrovolných hasičů v kraji a také spolupráci s krajskou samosprávou. Na návrh jednotlivých okresních sdružení jsem dnes také vyznamenal 35 hasiček a hasičů a poděkoval jsem jim za jejich nasazení a práci, nejen při řešení mimořádných událostí, ale také ve spolkovém životě a v práci s mládeží," uvedl hejtman Michal Hašek.

V roce 2014 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci Jihomoravského kraje a krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jihomoravský kraj se tímto memorandem zavázal poskytovat finanční podporu k zajištění činnosti sdružení, přičemž její konkrétní výše je vždy stanovena v rámci rozpočtu Jihomoravského kraje na příslušný kalendářní rok. Memorandum o spolupráci je uzavřeno na dobu 5 let. Díky uzavření memoranda je možné lépe zabezpečit chod organizace na krajské i na okresních úrovních a rozšířit počet konaných akcí či aktivit jednotlivých sborů dobrovolných hasičů na jižní Moravě.

foto JMKfoto JMKfoto JMK