Obyvatelé jižní Moravy se mohou celý říjen zapojit do přípravy krajského rozpočtu v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“

Obyvatelé Jihomoravského kraje mají od soboty 1. října 2016 možnost se již popáté zapojit do přípravy krajského rozpočtu prostřednictvím projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“. Až do konce měsíce října mohou na webových stránkách kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz  v internetovém dotazníku vyjádřit své priority, které by měl kraj v roce 2017 realizovat.

„Jde o konkrétní možnost pro občany Jihomoravského kraje, aby se zapojili nad rámec zákona už v době přípravy krajského rozpočtu do vytipování priorit, které by měly být financovány z veřejných peněz. Dotazník obsahuje deset oblastí, v každé z těchto oblastí je uvedeno pět aktivit, ze kterých bude možné vybírat. Lidé si mohou zvolit maximálně deset aktivit a kromě toho je možné vznést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu. Vyplnění dotazníku je možné nejen prostřednictvím počítače, ale i mobilní techniky. Do konce listopadu zohledníme podněty občanů, vyhodnocení preferencí všech občanů, kteří se zúčastní dotazníkového šetření, samozřejmě zveřejníme na webových stránkách kraje. Tak jako loni oslovujeme majitele seniorpasů a širokou veřejnost prostřednictvím Facebooku. Je to pro nás zpětná vazba, budeme vděční za každý podnět. V minulém roce takto veřejnost iniciovala rekonstrukci průtahu obcí Březina, revitalizaci dětského a sportovního hřiště Speciálních škol na Ibsenově v Brně, novostavbu Přírodovědné stanice Kamenáčky v Brně či nový dotační titul na podporu obecních knihoven,“ řekl hejtman Michal Hašek.

V rámci vyplnění dotazníku mohou občané vyplnit identifikační údaje, kterými jsou název obce, kde má občan trvalé bydliště, poštovní směrovací číslo obce, e-mailová adresa, věková kategorie, pohlaví a vzdělání. Tyto identifikační údaje umožní provést podrobnější vyhodnocení dotazníků. Po odeslání dotazníku obdrží lidé, kteří uvedou svoji e-mailovou adresu, zpětnou informaci o způsobu zpracování, vyhodnocení dotazníku a také sdělení, kdy a kde budou zveřejněny výsledky hlasování o prioritách rozpočtu a preference zúčastněných občanů.

Poprvé měli občané příležitost zapojit se do přípravy rozpočtu na rok 2013, kdy se hlasování zúčastnilo 59 osob. Do přípravy rozpočtu na rok 2014 se již zapojilo 451 občanů Jihomoravského kraje, pro rozpočet na rok 2015 se jednalo o zapojení 405 obyvatel jižní Moravy. V loňském roce šlo o 962 Jihomoravanů.

V běžné praxi mají občané možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu kraje. Návrh rozpočtu na rok 2017 by měl být v tomto termínu uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje.