foto 1 foto 2

Aktualizovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2017 + Základní síť sociálních služeb v JMK pro rok 2017

Dne 22. 9. 2016 byla usnesením č. 2792/16/Z28 na 28. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje schválena aktualizace AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2017, jehož součástí je Základní krajská síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017

 

Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2017 (pdf,2,47 MB)