Kybernetická bezpečnost v kraji se posunuje na vyšší úroveň

Jako první region v České republice otevřel dnes (27. září 2016) Jihomoravský kraj Kybernetické operační centrum. Symbolického přestřižení pásky v budově sídla kraje se zúčastnil hejtman Michal Hašek a ředitelka krajského úřadu Věra Vojáčková.

Centrum bude mít v této fázi na starost ochranu dat krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací, zejména nemocnic a škol. „Kyberprostor je místem, kde dochází k řadě útoků. Kraj a organizace, které zřizujeme, vlastní řadu citlivých dat, jsme například zřizovateli nemocnic či škol – to jsou věci, které je potřeba chránit. Česká republika má moderní legislativu a jižní Morava jako region, kde se významně daří sektoru IT, je prvním krajem, který otevírá takovéto centrum. Samozřejmě je problém sehnat odborníky, protože veřejná správa nemá nástroje, jak je dostatečně zaplatit, máme tabulkové platy. Věřím, že se nám podaří najít dostatečné množství lidí, kteří budou ochotni pracovat ve veřejném sektoru a starat se o kybernetickou bezpečnost Jihomoravského kraje a jeho organizací. Máme velké štěstí, že Brno je sídlem Národního centra kybernetické bezpečnosti, už vznik našeho Kybernetického operačního centra zde byl konzultován a koordinován. Máme štěstí, že je zde Masarykova univerzita s velmi silným zázemím právě pro oblast IT i řada komerčních subjektů, které jsou národními a evropskými hráči v oblasti informačních technologií. To jsou všechno výhody a my se teď budeme snažit, abychom zamezili co největšímu počtu kybernetických incidentů, a v případě, že se objeví, tak je budeme okamžitě řešit právě ve spolupráci s Národním centrem kybernetické bezpečnosti. Do centra jsme investovali zhruba sedm milionů korun a bude sloužit jak samotnému krajskému úřadu, tak dalším organizacím, nabídneme tuto možnost i ostatním veřejným nemocnicím,“ řekl hejtman Michal Hašek.

„Myslím si, že v oblasti kybernetické bezpečnosti se nemáme za co stydět, na vzniku dnes otevíraného centra se podílela jak Masarykova univerzita, tak Národní centrum kybernetické bezpečnosti. Doufám, že se postupně bude rozšiřovat operační okruh o další subjekty a bude to inspirovat i další kraje, aby šly touto cestou,“ uvedl při zahájení činnosti centra Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

„Kybernetické operační centrum Jihomoravského kraje je dohledové centrum, které bude chránit zapojené subjekty před kybernetickými útoky. Bude zabezpečovat také ochranu dat před jejich ztrátou, zneužitím nebo zničením. Půjde o monitorování, to znamená, že kybernetické centrum nepůjde do dokumentů, do jejich obsahu, to mu nepřísluší, bude pouze sledovat anomálie v IT infrastruktuře, tyto vyhodnocovat a následně na ně reagovat. Nyní zde budou tři zaměstnanci a jejich vedoucí s tím, že prostor centra je dimenzován na celkem deset pracovních míst. Počítáme s tím, že pojmeme všechny příspěvkové organizace, do budoucna je možné nabízet tuto službu jiným subjektům, krajům, městům či jiným organizacím. Ostrý provoz centra začal dnes. Pokud jde o ohodnocení pracovníků centra, snažíme se využít i nefinančních benefitů, například proškolením v této oblasti nebo stážemi v zahraničí,“ uvedl vedoucí odboru kancelář ředitelky krajského úřadu Martin Koníček.
foto JMKfoto JMKfoto JMK