Domov Horizont v Kyjově má nový sociální automobil

Domov Horizont v Kyjově byl v pondělí 26. září 2016 místem slavnostního předání nového sociálního vozu zajišťujícího činnost této příspěvkové organizace kraje. Předání se zúčastnili představitelé kraje – hejtman Michal Hašek a radní Antonín Tesařík.

„Poděkoval jsem všem jednotlivcům, společnostem i institucím, které se podílely na pořízení nového automobilu. Poděkoval jsem za práci také všem zaměstnankyním a zaměstnancům kyjovského i ostatních sociálních ústavů a organizací poskytujících sociální služby. Věřím, že i po krajských volbách bude jižní Morava lídrem v oblasti zabezpečení a financování sociálních služeb terénních i pobytových jako doposud,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Projekt Sociální automobil se za spoluúčasti firem a společností se snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

foto JMKfoto JMK