Hejtman se seznámil s průběhem oprav Masarykova domova mládeže

S postupem rekonstrukčních prací v objektu brněnského Masarykova domova mládeže v ulici Cihlářská se ve čtvrtek 22. září 2016 seznámil přímo na místě hejtman Michal Hašek.

V doprovodu ředitelky domova Evy Svobodové si Michal Hašek prohlédl rekonstruovaná místa – výsledky loňských oprav sociálního zázemí domova a letos probíhající repase oken domova. Do oprav nevyhovujících toalet kraj vložil více než dva miliony korun, repase zastaralých oken, která přestala plnit svoji funkci a z hlediska technického byla v havarijním stavu, si vyžádají více než sedm milionů korun.

Masarykův studentský domov v Brně je unikátní stavební památkou. Autorem tohoto památkově chráněného funkcionalistického objektu známého i z učebnic moderní architektury je Bohuslav Fuchs (1895-1972). Budova je jednou z jeho nejznámějších staveb a vznikla v roce 1930, tedy přibližně ve stejné době jako řada dalších funkcionalistickým brněnských památek včetně nedaleké slavné vily Tugendhat. Když byl Masarykův studentský domov v roce 1930 otevřen, nastoupilo do něj 90 studentů. Současný Masarykův domov mládeže, jako krajská příspěvková organizace, poskytuje v letošním školním roce ubytování žákům středních škol a konzervatoří a dále studentům vyšších odborných škol.

foto JMKfoto JMK