Nemocnice Vyškov zahájila rekonstrukci budovy ORL a neurologie

Poklepáním základního kamene za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky a hejtmana Michala Haška byla v úterý 20. září 2016 zahájena rekonstrukce budovy ORL a neurologie v Nemocnici Vyškov. Akce se uskutečnila v rámci Dne otevřených dveří nemocnice, která letos slaví 65. výročí.

Premiér Sobotka poděkoval pracovníkům nemocnice za jejich kvalitní práci, za to, že nemocnice zůstala plnohodnotnou nemocnicí okresního typu. Popřál minimálně dalších 65 let pro lidi, kteří její pomoc potřebují. Bohuslav Sobotka vyjádřil radost, že je možné k jubileu dát nemocnici dárek nikoliv symbolický. Jde o investiční akci v celkové výši 135 milionů korun, na kterou nemocnice dlouho čekala a při které se stát a kraj podělily o investiční náklady přesně na polovinu.

Hejtman Hašek označil vyškovskou nemocnici za páteřní nemocnici kraje. „Vedle investic do betonu a do nového přístrojového vybavení tvoříte nemocnici především vy - lékaři, zdravotní sestry a ostatní zaměstnanci. Podle vás si lidé vytvoří na nemocnici názor, ne podle vyměněných oken nebo nových přístrojů. Vedle investic do oprav, rekonstrukcí a dostaveb všech krajských nemocnic, se v příštích letech musí vláda, vedení regionů a zřizovatelé veřejných nemocnic jednoznačně zaměřit právě na lidské zdroje. A to tak, aby byl zájem o práci ve veřejných nemocnicích a aby tato práce byla také společensky ohodnocena,“ konstatoval při slavnostním zahájení rekonstrukce budovy ORL a neurologie hejtman Hašek, který zaměstnancům vyškovské nemocnic poděkoval za dosavadní práci. Zároveň přítomným oznámil, že právě dnes ráno zahájil kraj jednání se zdravotními pojišťovnami o nových dlouhodobých smlouvách. „Jsou to totiž právě zdravotní pojišťovny, které reálně určují síť zdravotní péče nasmlouváním akutní případně následné lůžkové péče. Jihomoravský kraj dal k jednomu stolu k jednání nemocnice státní, krajské i všechny městské, věřím tedy, že v říjnu budeme mít k dispozici dobrou zprávu – a to, že od 1. ledna 2017 budou mít naše nemocnice, včetně vyškovské, novou pětiletou smlouvu, která komplexně zajistí smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a také úhradu péče, která tu bude poskytována,“ uvedl Michal Hašek, který ocenil skutečnost, že krajské nemocnice na jižní Moravě nehospodaří v takzvaných červených číslech a vedle jejich základní role, kterou je ochraňovat lidské životy a zdraví, se chovají také maximálně efektivně. 
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK