Zahradní slavnost brněnského Hospice sv. Alžběty

V areálu Hospice sv. Alžběty v Brně se v úterý 20. září 2016 uskutečnila zahradní slavnost, které se za Jihomoravský kraj zúčastnili náměstci hejtmana Roman Celý a Stanislav Juránek.

Hospic sv. Alžběty vznikl v roce 2004 za účelem poskytování paliativní hospicové péče nemocným s nevyléčitelným onemocněním a odborné podpory jejich blízkým. Za tím účelem poskytuje zdravotní a sociální služby, v současné době slouží klientům hospice 22 lůžek. Svou činností podporuje rozvoj všech forem hospicové péče a přispívá tak k prosazování práva všech nemocných na důstojnou péči v závěru života. Hospic sv. Alžběty poskytuje péči klientům bez rozdílu náboženského vyznání (více informací na stránkách http://www.hospicbrno.cz/ ).

foto JMKfoto JMKfoto JMK