Reakce krajského úřadu na články v MF Dnes

Krajský úřad Jihomoravského kraje se ohrazuje proti informacím ve článku MF Dnes. Informace, které si redaktor vyžádal, budou poskytnuty podle zákonných lhůt.

Redaktor tohoto deníku si vyžádal informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost je vyřizována standardním způsobem. Vzhledem k tomu, že povinnému subjektu (Krajskému úřadu Jihomoravského kraje) vznikly v souvislosti s poskytnutím informací náklady za jejich vyhledávání, byl žadatel vyzván k jejich úhradě. Jelikož žadatel úhradu nákladů za vyhledání informací zaplatil, budou mu požadované informace poskytnuty, a to v přiměřené lhůtě, jejíž délka nepřekročí 15 dnů [§ 14 odst.5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.], tzn. žádost bude vyřízena nejpozději dne 22. 9. 2016.

Agenda vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. nepřísluší hejtmanovi ani samosprávě, vyřizuje ji krajský úřad.

Žádosti jsou zpracovávány a vyřizovány tak, jak na sebe časově navazují. V současné době krajský úřad vyřizuje žádosti o poskytnutí informací doručené před předmětnou žádostí o informace. MF Dnes má nárok na informace, ale nikoliv na přednostní či protekční vyřízení žádosti.