Jihomoravský kraj startuje druhou výzvu pro výměnu kotlů

Čtyřicet milionů korun na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Jihomoravský kraj po první, velmi úspěšné výzvě, startuje druhé kolo přijímání žádostí.

„Krajská rada dnes schválila vyhlášení druhé výzvy, administrativně tak učiním v pondělí 19. září 2016 s tím, že přijímání žádostí začne 1. listopadu letošního roku od 10 hodin – opět elektronicky. Ukončení bude nejpozději 28. února 2017 o půlnoci, případně dříve, pokud dojde k vyčerpání alokovaných peněz. Pro druhou výzvu máme připraveno 40 milionů korun,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Lidé mohou žádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj, tím může být tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel. Všechny podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz .

Stejně jako při minulé výzvě se žádat o podporu bude elektronicky, následně pak musí být do pěti dnů dodány podklady v listinné podobě.

„Zájemci o dotaci se mohou už nyní připravit, Výše podpory je od 70 do 80 % způsobilých nákladů, maximální podpora se počítá z částky 150 tisíc korun,“ uvedl hejtman Hašek.

Harmonogram krajské výzvy
Vyhlášení výzvy: 19. 9. 2016
Ukončení výzvy: 28. 2. 2017
Zahájení registrace žádostí: 1. 11. 2016 od 10.00 hod. v elektronické verzi
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2017 ve 24.00 hod. v elektronické verzi, popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu

V první výzvě bylo schváleno 733 žádostí v celkové výši 84 milionů korun, podáno bylo 791 žádostí.