Bezpečnostní rada kraje projednala aktuální stav migrace, plány složek IZS i cvičeni na rok 2017

Celostátní i krajská cvičení čekají složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje i v roce 2017. Bezpečnostní rada kraje, která zasedala ve středu 14. září 2016, se zabývala plánem cvičení na další období.

„V roce 2017 čeká složky integrovaného záchranného systému cvičení nejen štábní, ale také taktická. Kraj se zapojí do celostátního cvičení ZÓNA 2017, kde půjde o simulovanou havárii na Jaderné elektrárně Dukovany. Dále půjde o cvičení týkající se narušení dodávek pitné vody či nehodu vlaku,“ sdělil předseda bezpečnostní rady a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Jak doplnil, Jihomoravský kraj se zapojí i do mezinárodního cvičení s Dolním Rakouskem a cvičení budou mít i jednotlivé složky, půjde například o únik nebezpečných látek, havárii letadla, dopravní nehodu autobusu nebo útok aktivního střelce.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán vyzdvihl skutečnost, že se podařilo zastavit personální pokles: „Od roku 2013 přibylo na jižní Moravě 51 profesionálních hasičů, vznikly nové stanice, v současnosti se připravujeme na zahájení výstavby nové stanice ve Znojmě. Výhledově chceme zlepšit technický stav požárních stanic,“ uvedl Jiří Pelikán.

Krajský ředitel Policie ČR Jihomoravského kraje Leoš Tržil seznámil bezpečnostní radu s informací, že i z důvodu poklesu nelegální migrace dochází k přehodnocení nastavení kontrol v návaznosti na vývoj migrace. Při změně situace je policie schopna okamžitě opět zajistit 24 hodinová režim.

„Za první pololetí letošního roku bylo zajištěno 292 cizinců, z čehož bylo 203 při tranzitní migraci ve vytipovaných mezinárodních vlakových spojích, autobusových linkách a v osobních autech,“ sdělil ředitel Leoš Tržil.

Co se týče legálního pobytu cizinců, na území Jihomoravského kraje má 19 192 cizinců přechodný pobyt a 22 903 cizinců trvalý pobyt, oproti roku 2015 jde o nárůst o 3 889 zaevidovaných cizinců – 2 672 cizinců se zaevidovaným přechodným pobytem a 1 217 cizinců se zaevidovaným trvalým pobytem.

Se současnou bezpečnostní situací souvisí i celostátní protiteroristická opatření. Je vyhlášen první stupeň a policie spolupracuje s organizátory akcí a nákupními centry. Došlo ke zřízení linky 800 255 255, která je určena pro vlastníky a provozovatele tzv. měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob a malou mírou zabezpečení.

Hejtman Michal Hašek na následné tiskové konferenci shrnul finanční podporu složek Integrovaného záchranného systému ze strany kraje v uplynulých čtyřech letech: „Kraj ze svého rozpočtu podpořil v letech 2013 až 2016 Hasičský záchranný sbor částkou 43 milionů korun, v případě Policie České republiky šlo o částku 20 milionů korun, ke sborům dobrovolných hasičů v kraji v tomto období zamířila z rozpočtu Jihomoravského kraje dotace v celkové výši 185 milionů korun, Panel nestátních neziskových organizací jsme v uplynulých čtyřech letech podpořili celkem 21 miliony korun. Jsem přesvědčen, že v oblasti připravenosti na krizové situace předáváme kraj v té nejlepší kondici,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK