Chráněné bydlení v Brně na Božetěchově funguje už rok

V brněnské ulici Božetěchova se v úterý 13. září 2016 uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti prvního výročí zdejšího chráněného bydlení. K ročnímu úspěšnému fungování tohoto projektu neziskové organizace Ruka pro život za Jihomoravský kraj poblahopřál náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Ruka pro život na Božetěchově ulici poskytuje pobytovou službu chráněné bydlení pro klienty od 18 let se středně těžkým až těžkým mentálním postižením s diagnostikovanou poruchou autistického spektra – funguje zde jeden byt se čtyřmi pokoji, na jejichž vybudování přispěl finančně Jihomoravský kraj částkou dvou milionů korun. V současnosti zde služeb chráněného bydlení užívá šest klientů, kteří mají vysokou míru potřeby individuální podpory při péči. Jedná se o ojedinělý projekt, který rozšířil další možnosti zařazení lidí s těmito formami postižení do běžného života a pomáhá rodinám, které péči o své blízké již nezvládají.

Chráněné bydlení sídlí ve stejné budově, kde již od ledna 2013 funguje díky organizaci Ruka pro život denní stacionář, jež poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům.

Více podrobností o činnosti organizace Ruka pro život naleznete na http://www.rukaprozivot.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMK