Cena Srdce pro region – Jihomoravský kraj

Vydavatelství KAM po Česku se rozhodlo u příležitosti 10. výročí existence redakce založit po dohodě s regionálními zástupci cestovního ruchu a ve spolupráci s Asociací turistických informačních center České republiky cenu SRDCE PRO REGION. Záměrem je ocenění regionálních osobností, které se v minulosti zasadily o rozvoj, popularizaci a propagaci dané turistické oblasti, regionu nebo stály u zrodu významného produktu v oblasti cestovního ruchu.

Další ocenění „Srdce pro region“ získal ve shodě s krajským úřadem Jihomoravského kraje, vydavatelstvím KAM po Česku a Asociací turistických informačních center České republiky Juraj Flamik. Oceněný se věnuje cyklistické a vinařské turistice, sklepním uličkám a jejich marketingu. V nadaci Partnerství je již od roku 1997 a přivedl zde k životu několik velkých projektů: kulturní Evropská stezka Greenway Praha–Vídeň (1997), Moravské vinařské stezky (1999), certifikace Cyklisté vítáni (2005), Festival otevřených sklepů (2009), Víno z blízka v Brně (2011) a další. Pracoval v památkové péči i jako člen ve Svazu ochránců přírody a krajiny.

Kompletní tisková zpráva Vydavatelství KAM po Česku ZDE (pdf, 450 kB).

foto JMK