Roman Celý: Veletrh Zelený svět je profesionální výkladní skříní floristů a zahradníků, a to nejen z našeho kraje

Výstavní plochy brněnského výstavního areálu se opět stávají místem konání největšího mezinárodního kontraktačního zahradnického veletrhu v České republice – Zelený svět -, pořádaného Asociací zahradnického výstavnictví.

„Letošního, již šestnáctého ročníku se opět zúčastní domácí a zahraniční vystavovatelé. Je více než důležité, aby podobné akce dostávaly podporu nejen ze strany soukromých sponzorů, ale je potřeba tyto aktivity zaštítit i ze strany Jihomoravského kraje. Setkávají se zde odborníci, kteří pro krajinu, naše životní prostředí a celkově pro květinový design představují naši budoucnost a já si bez nadsázky troufnu tvrdit, že se Zelený svět každým rokem přibližuje takovým veletrhům jako je nizozemské Plantarium, německý Essen nebo Zeleň je život v Polsku,“ uvedl Roman Celý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. „Jsme si vědomi důležitosti výchovy nových mistrů zahradnického umění, proto jako zřizovatel Střední zahradnické školy v Rajhradě dbáme o její rozvoj. V minulých dnech jsme zde otevřeli nově rekonstruovanou budovu odborného výcviku,“ zdůraznil náměstek Celý.

Jihomoravský kraj jako orgán veřejné správy na úseku životního prostředí organizuje a dozoruje péči nad různými chráněnými územími, které má ve své kompetenci. „Na těchto územích financuje práce za 14 milionů korun ročně. Jsou to většinou území daleko mimo zastavěné části obcí. Pro životní prostředí v intravilánech obcí poskytuje kraj podporu v rámci tzv. Plánu rozvoje venkova, který byl v letošním roce ve výši 50 milionů korun. Část těchto prostředků je možné využít i na výsadbu a údržbu zeleně,“ řekl František Havíř, vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na zahájení veletrhu Zelený svět byla přítomna i starostka obce Ratíškovice a bývalá vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Anna Hubáčková: „Obec Ratíškovice se věnuje péči o veřejnou zeleň dlouhodobě a systematicky. V roce 2012 měla vypracován Generel zeleně, na základě tohoto dokumentu obec realizovala 13 významných projektů, z nichž některé jsou ještě v realizaci. Je to například ozelenění ulic, výsadba alejí, park Komenského sen u ZŠ, zahrady MŠ a další. Zhruba za 9 mil. korun jsme vysadili 813 stromů a 8706 keřů. Také jsme provedli inventarizaci všech stromů v obci a nechali zpracovat Studii erozních a odtokových poměrů s návrhem ochranných opatření pro celý katastr obce a nyní aktualizujeme Generel zeleně. Za naši práci v této oblasti jsme v letošním roce získali Zelenou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku. Veletrh Zelený svět je pro nás starosty velkou inspirací a zároveň i možností získat kontakty,“ uzavřela Anna Hubáčková, starostka Ratíškovic.

foto JMKfoto JMKfoto JMK