Ministři zahraničí ČR a Rakouska se setkali s představiteli příhraničních regionů obou zemí

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se 8. září 2016 ve Valči u Třebíče sešel k bilaterálnímu jednání s ministrem pro Evropu, integraci a zahraniční věci Rakouska Sebastianem Kurzem. Předmětem jejich rozhovoru byla především aktuální bilaterální, regionální a zahraničně-politická témata. Na schůzku ministrů navázalo setkání s představiteli českých a rakouských příhraničních regionů (Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, spolkové země Dolní Rakousko, spolkové země Horní Rakousko a spolkové země Vídeň). Jihomoravský kraj zde zastupoval radní Jiří Němec.

Během bilaterálního setkání s šéfem rakouské diplomacie ministr Zaorálek kladně zhodnotil prohlubující se vztahy mezi oběma zeměmi, jejichž důkazem je vysoký počet vzájemných návštěv a společných projektů. Zmínil například postup na přípravě Česko-rakouské knihy o historii či ustanovení česko-rakouského diskuzního fóra. Ministr Zaorálek svému rakouskému protějšku také navrhl uspořádání společné konference OBSE a Rady Evropy, kterým budou Rakousko a ČR předsedat v roce 2017. Partneři se dále věnovali aktuálním zahraničně-politickým otázkám. Při debatě o migraci se ministři shodli na nutnosti posílení ochrany vnější hranice EU a nutnosti stabilizovat situaci ve zdrojových zemích migrace, oba ministři také hovořili o situaci v Turecku.

Představitelé krajů seznámili ministry s výsledky jednání z předchozího dne, kdy velvyslanci obou zemí s řediteli krajských/zemských úřadů jednali o konkrétních tématech přeshraniční spolupráce, např. dopravě, zdravotnictví, projektech INTERREG, duálním vzdělávání, energetice, životním prostředí, ochraně před katastrofami, výměně mládeže v rámci studijních programů či komunikačních technologiích.

Ministr Zaorálek považuje tento formát spolupráce mezi diplomacií a kraji formou setkávání za vhodnou platformu k diskuzi o regionálních tématech a k jejich propojení na vládní úrovni. „Důvěra mezi ČR a Rakouskem roste. Naše spolupráce má i konkrétní výsledky, podařilo se pokročit v projektech přeshraniční dopravy, záchranných služeb či životního prostředí,“ upřesnil v této souvislosti český ministr zahraničí. „Znovu se ukazuje, že toto setkání představuje vhodnou příležitost jak prohloubit vzájemnou důvěru a zároveň nás utvrzuje v tom, že výzvám dnešní doby můžeme čelit jak na celoevropské, tak regionální úrovni,“ shrnul setkání Lubomír Zaorálek.  

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK