Předány ceny v soutěži Spokojený zákazník Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pátek 9. září 2016 předal v prostorách krajského úřadu ceny vítězům soutěže Spokojený zákazník Jihomoravského kraje. Akci každoročně vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů (SČS).

Celkem bylo oceněno třináct podnikatelů z jižní Moravy. Ocenění vyjadřuje skutečnost, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce a poskytuje potřebné informace spotřebitelům. Při udělení ceny je komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jakou image má firma jak mezi spotřebiteli, tak i u místních podnikatelů a samosprávy. Ocenění se uděluje na dva roky.

Bližší informace o soutěži: www.konzument.cz .

Přehled oceněných ZDE (xls, 58 kB), tisková zpráva Sdružení českých spotřebitelů ZDE (doc, 192 kB). 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK