Tahová studie řeší nejproblémovější úseky na „silnici smrti“ I/43 z Brna do Svitav

Náměstek hejtmana Roman Hanák v úterý (6. září 2016) na Krajském úřadu Jihomoravského kraje jednal s ředitelem brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davidem Fialou a zástupci projekční firmy o takzvané tahové studii k silnici I/43. Dokument schválený Ministerstvem dopravy ČR řeší opatření na tuctu nejproblémovějších míst stávající komunikace do doby výstavby D43.

„Silnice I/43 je jednou z nejfrekventovanějších dopravních tepen Jihomoravského kraje, a proto neutěšené situaci, která na ni panuje, věnujeme velkou pozornost. Klademe důraz na hledání řešení ke zlepšení bezpečnosti řidičů i dalších účastníků silničního provozu,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Hanák poté, co se s tahovou studií seznámil.

Studie se věnuje celkem 12 akcím o celkových nákladech asi 1,8 miliardy korun (bez DPH). „Se zástupci Ředitelství silnic a dálnic jsme se shodli například na řešení jižního obchvatu Lipůvky s mimoúrovňovou křižovatkou, která usnadní dopravní spojení od Blanska a Černé Hory,“ přiblížil Hanák.

Další mimoúrovňová křižovatka by měla podle studie vzniknout u Kuřimi. „Otázkou je, zda před touto stavbou ještě dočasně upravit stávající úrovňovou křižovatku. Stavba mimoúrovňové křižovatky by si také pravděpodobně vyžádala investici kraje do souvisejících staveb na silnici II/386 v Kuřimi,“ podotkl Hanák.

Dopracovat bude podle náměstka hejtmana potřeba ještě řešení problematického úseku mezi Bořitovem a Sebranicemi. „Místo opatření na stávající silnici navrhuje Jihomoravský kraj využít pro přeložku silnice I/43 těleso takzvané německé dálnice, což by neomezovalo současná vytížená napojení obcí na I/43, která ale neodpovídají požadavkům na plynulost a bezpečnost dopravy na silnici I. třídy. V případě realizace D43 by pak přeložka sloužila jako jeden ze dvou pásů dálnice,“ uzavřel Hanák.

Na schválení studie Ministerstvem dopravy ČR teď může navázat projekční příprava jednotlivých staveb.