Hejtman Hašek: Vítám rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který vyhověl kasační stížnosti Znojma

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vítá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně, který se zabýval kasační stížností Znojma.

„Vítám zásadní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně, podle kterého mohou územní plány obcí a měst řešit i věci nadmístního, regionálního a republikového významu i v situaci, kdy KRAJ NEMÁ ZÁSADY UZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE. Děkuji soudcům NSS za odvahu a blahopřeji Znojmu k úspěchu s kasační stížností ve věci územního plánu města Znojma a obchvatu města. Snad už pochopí i Strana zelených a náměstek primátora Brna Martin Ander, že vlastní neschopnost nelze přehazovat na kraj a dosud neschválené Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Jak doplnil, po vyjádření soudu i ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, která má v kompetenci územní plánování, snad skončí ve městě Brně období výmluv a Brno začne urychleně pracovat na novém územním planu města a také na dohodě s krajem o provázání městského a krajského územního plánovaní.