Kontrolní výbor zastupitelstva: nebyl porušen zákon ani interní předpisy Jihomoravského kraje

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihomoravského kraje dnes uzavřel kontrolu smluvních vztahů Jihomoravského kraje a Marketingového centra Profil a Producentského centra Profil v období 2012 až 2016, kterou zahájil koncem srpna z iniciativy KDU-ČSL i na základě rozhodnutí předsedy kontrolního výboru Stanislava Navrkala. Prověření přivítal a podpořil i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Jednomyslně (včetně přítomných zástupců opozice) podpořil závěr, že nebyl porušen zákon ani interní předpisy Jihomoravského kraje.

"Kontrola byla provedena pracovní skupinou, která byla schválena Výborem kontrolním. Pracovní skupina kontrolovala dodržování právních předpisů Krajského úřadu Jihomoravského kraje na úseku samostatné působnosti v oblasti smluvních vztahů Jihomoravského kraje s Marketingovým centrem Profil a Producentským centrem Profil Mariánské Lázně za období 2012 až 2016. Z těchto materiálů, které jsme kontrolovali, nebylo zjištěno nedodržení právních předpisů včetně interních právních předpisů krajského úřadu na úseku samostatné působnosti. Toto usnesení předneseme na zasedání zastupitelstva 22. září,“ řekl po jednání Výboru kontrolního jeho předseda Stanislav Navrkal