Kraj přijímá opatření proti rozšíření žloutenky

Souhrnné informace o opatřeních proti šíření žloutenky typu A v organizacích zřizovaných Jihomoravským krajem si vyslechl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Ředitelka krajského úřadu již minulý týden na pokyn hejtmana rozeslala do příspěvkových organizací dopis, ve kterém vyzvala ředitele k předání informací, jakým způsobem organizace informují o epidemii a jaká opatření přijímají. V současné době (do 2.9.2016) bylo v kraji evidováno od začátku roku 215 případů, což je desetinásobný nárůst oproti předchozím letům.

"Aktuálně je největší výskyt žloutenky ve městě Brně a v okrese Brno-venkov, tam to představuje celkem asi 80 procent všech nových případů. Krajský úřad už přijal ve svých budovách na Žerotínově náměstí a na Cejlu první opatření. K dispozici jsou dezinfekční prostředky, první náklady dosahují asi 250 tisíc korun. Jedná se o stojany, dezinfekci v budově či cestovní verze dezinfekce pro zaměstnance,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Příručními dezinfekčními prostředky byli vybaveni úředníci krajského úřadu, kteří jsou v kontaktu s veřejností, vyjíždějí na služební cesty nebo se pohybují v prostředí, které by šlo označit jako rizikové. „Na místě není žádná panika, ale přísné dodržování základních hygienických návyků a pravidel – tedy umývání rukou po použití toalety a také umývání rukou před každým jídlem. Ve školách a v dalších zdravotnických a sociálních zařízeních kraje jsme doporučili zvýšit informovanost a preventivní opatření. Jihomoravský kraj na pořízení těchto prostředků vyčleňuje (ať už pro svůj úřad nebo příspěvkové organizace) peníze z rezervy,“ řekl hejtman Hašek s tím, že se sešel i s vedením Krajské hygienické stanice a nadále se bude průběžně informovat o tom, jak se epidemie žloutenky v Jihomoravském kraji vyvíjí. "V současné době neuvažujeme o plošném očkování zaměstnanců krajského úřadu, neboť k tomu není po konzultaci s hygieniky důvod" sdělil hejtman.