Kraj ještě více podpoří sportování dětí a mládeže

Radní Jihomoravského kraje doporučili zastupitelstvu rozdělení přes 11,4 milionu korun na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. A to také díky daru od Českého olympijského výboru ve výši více než 6 milionů korun. Dotace má obdržet 88 subjektů.

„Věřím, že i díky posledním úspěchům našich sportovců například na nedávné olympiádě v Riu se bude stále více mládeže upínat ke sportu. Musíme podpořit tento zdraví zájem, jde o to, aby se z našich dětí nestali lidé, kteří na svět nahlížejí jen přes obrazovku počítače či displej mobilu, a přitom nedokážou udělat obyčejný kotoul. To jsou momenty, které nás vedou k podpoře a vedení dětí ke zdravému životnímu stylu. K tomu je ale potřeba, aby zde byla kvalitní nabídka sportovních možností,“ uvedl k rozdělení dalších milionů pro podporu sportu dětí a mládeže hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Na dotační program byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 ve výši 11,1 milionu korun, Jihomoravský kraj obdržel finanční dar ve výši 6 095 273 Kč od Českého olympijského výboru. Navíc radní ve čtvrtek doporučili navýšení podpory ještě o nevyčerpanou částku přes 333 tisíc korun původně určenou na podporu olympioniků v Riu.

Do dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016 bylo přijato a evidováno celkem 259 žádostí o veřejnou finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje. Celková požadovaná částka na podporu projektů dosáhla výše 32 725 145 Kč.

Počet přijatých žádostí celkem, rozdělení dle okresů:

okres Blansko 22 žádostí

okres Brno-město 97 žádostí

okres Brno-venkov 51 žádostí

okres Břeclav 16 žádostí

okres Hodonín 39 žádostí

okres Vyškov 13 žádostí

okres Znojmo 21 žádostí