Jihomoravský kraj reaguje na zvyšující se počet nakažených žloutenkou

S ohledem na pokračující situaci epidemického výskytu infekční žloutenky v Jihomoravském kraji se hejtman Michal Hašek obrátil 2. září se žádostí o kompletní informace o aktuálním vývoji na ředitele Krajské hygienické stanice v Brně.

„Na základě aktuálních informací oslovíme všechny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje v oblasti školství, kultury a památkové péče, zdravotnictví a sociálních věcí, abychom měli informace, jakým způsobem informují své klienty o šíření žloutenky v kraji a zda už uskutečnily organizace nějaká preventivní opatření,“ řekl hejtman Michal Hašek s tím, že ředitelka krajského úřadu zašle dopis na všechny obce Jihomoravského kraje s informací, jakým způsobem přijal preventivní opatření přímo krajský úřad.

Během pondělního dne se prevence dotkne také budov krajského úřadu na Žerotínově náměstí a na Cejlu.
„Stojany s dezinfekčními přípravky umístíme u vstupů do budov krajského úřadu na Žerotínově náměstí i na Cejlu, u výtahů, k dispozici budou dezinfekční přípravky v každé kanceláři, v zasedacích místnostech. A dle potřeby je rozdáme zaměstnancům, aby je měli v kapse či kabelce,“ informovala o opatřeních ředitelka krajského úřadu Věra Vojáčková s tím, že upozornění z Krajské hygienické stanice je na informační tabuli u informací: http://khsbrno.cz/aktuality/epida/vha_vyskyt_jm_kraj_2016.pdf

V úterý se uskuteční koordinační schůzka mezi hejtmanem, ředitelem Krajské hygienické stanice v Brně a ředitelkou krajského úřadu, na níž se upřesní další možná opatření proti šíření žloutenky.
Všechna opatření jsou preventivní, ovšem s ohledem na informaci, že 80 % všech případů je nyní v okresech Brno-město a Brno-venkov.