Smlouva zajistí stabilní financování regionální železniční dopravy

Jak bude stát od roku 2020 do roku 2034 přispívat na veřejnou drážní dopravu na regionální železnici na jižní Moravě a v dalších krajích? Na tuto otázku odpovídá smlouva, jejíž schválení doporučili zastupitelstvu na svém dnešním (1. 9. 2016) zasedání radní Jihomoravského kraje.

Letos na jaře schválila Vláda ČR, že se stát bude podílet na financování regionální železniční osobní dopravy i po roce 2019, kdy končí aktuální Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou z roku 2009. Detaily spolupráce i částky, které do krajů zamíří, dolaďuje smlouva, která vznikla na základě spolupráce Ministerstva dopravy, Asociace krajů ČR pod vedením hejtmana Michala Haška, jednotlivých krajů a Hlavního města Prahy. Na jejím základě se systém financování přenese do rozpočtů České republiky a střednědobých rozpočtových výhledů na léta 2020 až 2034.

„Schválení smlouvy je jednou z klíčových podmínek dalšího fungování regionální železniční osobní dopravy, alespoň v podobě, jak ji známe dnes v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Celková výše spolufinancování ze státního rozpočtu bude vycházet z částky, která by podle aktuálního Memoranda měla být k dispozici v roce 2019, a to včetně navýšení o inflaci, které nebylo v letech 2011-2013 poskytováno. Výchozí základnou je částka nastavená pro rok 2014, což je pro Jihomoravský kraj téměř 290 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu a majetek Roman Hanák.
Stát se rovněž zaváže, že bude každý rok spolufinancování upravovat o průměrný roční index spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející období.