„Elektroodpad na odstřel" – Blansko, středa 7.9.

V rámci dlouhodobé spolupráce Jihomoravského kraje s provozovatelem systému zpětného odběru a recyklace vyřazených elektrozařízení, společností ELEKTROWIN, a.s., zveme občany města Blanska a okolí na zábavnou, soutěžní a osvětovou akci „Elektroodpad na odstřel“, která se uskuteční ve středu 7. září 2016 v Blansku na náměstí Republiky.

foto JMK