Informace č.j.: JMK 137455/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                           Brno
JMK     137455/2007             S-JMK 137455/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                 29.10.2007                                 
 
 
 
Projekt schválený vládou - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
            dne 19.10.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „Žádost o informaci dle zákona 106/99 – projekt schválený vládou“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti: „Podle níže připojeného článku ing. Venclík „zároveň rakousku stranu ubezpečil, že s variantou kolem Mikulova počítá projekt schválený vládou“. Požadujeme
a) sdělit, o jaký vládou schválený se jedná a kdy byl schválen, současně požadujeme předat kopii dokumentu dokládajícího jeho schválení.
b) kopii veškeré korespondence k tomuto schválenému projektu za období od 1.1.2007.
c) kopii textu tohoto schváleného dokumentu.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
            Současně Vás upozorňujeme, že Jihomoravský kraj není příslušný ani povinný vyjadřovat se k obsahu novinových článků.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                 Internet
70888337    CZ70888337            541651234      541651289      klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz