Začala stavba protipovodňové ochrany Břeclavi

V areálu Veslařského klubu v Břeclavi začala v pondělí 29. srpna 2016 stavba protipovodňové ochrany Břeclavi. Akce se spolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a vedením města zúčastnili náměstek hejtmana Roman Celý a radní Igor Chlup.

Investice za 40 milionů korun potrvá dva roky a nově před povodní ochrání 5 500 obyvatel a majetek ve výši 700 milionů korun. Půjde o navýšení stávajících protipovodňových hrází a zdí a to na úroveň stoleté povodně s bezpečnostním převýšením. Kvůli ochraně zemních hrází před činností bobra evropského bude navíc v určitých ohrožených lokalitách osazena ocelová štětovnicová stěna, která zabrání dalšímu pronikání bobra do tělesa hráze.

Práce budou probíhat celkem v pěti lokalitách - na pravém břehu řeky Dyje nad jezem Břeclav až k odlehčovacímu rameni, na levém a pravém břehu Odlehčovacího ramene v úseku od Poštorenského jezu, na pravém břehu Včelínku od Poštorenského jezu po ulici A. Kuběny v Charvátské Nové Vsi a pravém břehu Včelínku v Charvátské Nové Vsi. Na hrázích navíc vznikne asfaltová komunikace v délce 1,7 km, která bude mimo jiné sloužit pěším i cykloturistům.

V dalších etapách se plánuje provedení nových hrází, které zabrání zpětnému vzdutí do zastavěných částí města Břeclav a provedení komplexních opatření, které by řešily území nad městem Břeclav v širších návaznostech s protipovodňovými opatřeními jednotlivých obcí.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK