Centrum Brna hostilo Jihomoravské dožínky

Symbolické zakončení žní – Jihomoravské dožínky – se v neděli 28. srpna 2016 konalo ve středu Brna. Účastnili se jich představitelé kraje v čele s radními Igorem Chlupem, Bohumilou Beranovou a Jiřím Němcem, zástupci Agrární komory a představitelé dalších institucí sídlících v moravské metropoli.

Nedělní slavnost odstartoval tradiční dožínkový průvod městem, nechybělo poděkování za úrodu a bohatý kulturní program. Blízké Moravské náměstí hostilo ukázky hasičského umění. Už počtvrté se dožínky konaly ve spolupráci s Mezinárodním folklorním festivalem v Brně.

Zemědělská půda tvoří 60 procent výměry Jihomoravského kraje, přitom 83 procent připadá na ornou půdu. Specialitou jižní Moravy je především vinohradnictví evropské úrovně - v kraji je přes 90 procent plochy vinic v rámci celé České republiky. Kraj podporuje zemědělství na regionální úrovni, krajský rozpočet vyčleňuje každoročně na podporu aktivit v oblasti zemědělství přibližně 10 milionů korun. Kraj mj. opakovaně podporuje včelaře v dotačním programu, pomáhá dotacemi také propagaci vinařství, a individuálními dotacemi pak podporuje regionální výstavy chovatelů drobného zvířectva, myslivců a zahrádkářů. Jihomoravský kraj také úzce spolupracuje se zemědělskými profesními organizacemi – právě organizace krajských dožínek je jednou z forem podpory prezentace zemědělství.  

foto JMKfoto JMKfoto JMK