Jihomoravský kraj se postará o obědy 866 dětí ohrožených chudobou

Jihomoravský kraj připravil projekt do druhé výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), díky kterému bude možné i v následujícím školním roce hradit obědy dětem ohroženým chudobou. Rozhodla o tom krajská rada na svém jednání 25. srpna 2016.

„Do tohoto projektu se pro školní rok 2016/17 přihlásilo celkem 48 základních a mateřských škol Jihomoravského kraje, v rámci kterých počítáme s podporou 866 dětí. Na projekt kraj žádá více jak 4,8 milionu korun. Cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu v jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u těchto dětí zdravé stravovací návyky. Projekt podpořeným dětem také umožní, aby nebyly kvůli chybějícím obědům vyčleněny z dětského kolektivu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj tak reaguje na stále se zvyšující počet dětí, které ve školách neobědvají, neboť úhrada obědů je pro jejich rodiče příliš velkým zásahem do rodinného rozpočtu. Stejně jako v první výzvě jsou žadatelem kraje, které do svých projektů zapojí školy coby partnery projektu. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3 až 15 let navštěvující mateřskou či základní školu, nebo víceleté gymnázium. Podmínkou je, že tyto děti žijí ve společné domácnosti, která se nachází v hmotné nouzi v souvislém období minimálně 3 měsíců.
Ve školním roce 2016/17 kromě Jihomoravského kraje poskytne dětem tuto pomoc také Liberecký kraj, Kraj Vysočina a Hlavní město Praha.