Reakce Jihomoravského kraje na články v MF Dnes

Oficiální reakce Jihomoravského kraje k článkům Mladé fronty DNES, které vyšly dne 23. srpna 2016 pod titulky „Hašek pronajme tři ‚Václaváky‘ za cenu bytu“ a „Kraj pronajme zónu u letiště za cenu bytu“ v rubrikách Z domova a Brno a jižní Morava na stranách 2 a 13

Autor článku již v titulcích a několikrát dále v samotných textech mluví o pronájmu, přičemž společnost Brno Airport Logistic Park, s.r.o. (dále BALP) nemá předmětné pozemky pod plánovanou logistickou zónou pronajaty, jak je také několikrát chybně zmíněno v textu, ale má pouze zřízeno věcné břemeno umožňující její výstavbu.
Věcné břemeno uzavřené k předmětným pozemkům na základě znaleckého posudku již v roce 2007 za částku přibližně 10 milionů korun má za účelem zajištění financování projektu z důvodu nové právní úpravy dle nového občanského zákoníku nahradit právo stavby. To se zřizuje za další jednorázovou úplatu, jejíž minimální výši stanovil taktéž znalecký posudek na 11,3 milionu korun.
Autor článku při svém výpočtu měsíční výše „pronájmu“ původní platbu za věcné břemeno zcela opomíjí. Nezmiňuje také, že se první etapa výstavby logistického centra týká pouze jediné haly z celkem čtyř plánovaných logistických a distribučních hal. Při následném rozvoji areálu by tedy kraj získal další, násobně vyšší prostředky. V článcích také nezaznělo, že Jihomoravskému kraji budou navíc plynout dodatečné příjmy ve výši 13 milionů korun za služebnosti pod pozemky, na kterých se budou nacházet například komunikace nebo parkovací plochy. Do rozpočtu Jihomoravského kraje tak dohromady půjde částka přesahující 24 milionů korun. Po uplynutí doby provozu logistického centra budou pozemky Jihomoravskému kraji navráceny v původním stavu.
Jihomoravský kraj také v rámci maximální otevřenosti zveřejnil záměr zřízení práva stavby na své úřední desce tak, aby se zájemci mohli hlásit do 19. září 2016. Přijít se svou nabídkou proto může jakýkoliv subjekt, a to ne pouze společnost BALP. O výběru nejvýhodnější nabídky, která samozřejmě může přesáhnout hranici minimální výše úplaty za zřízení práva stavby, rozhodne Rada Jihomoravského kraje. Platí však, že pokud nebudou oprávněná stavba nebo stavby zřízené na předmětných pozemcích zkolaudovány do 10 let od podpisu smlouvy (11. května 2007), věcná břemena zřízená smlouvou zanikají.
Jihomoravský kraj se také ohrazuje proti nařčení v článku, že nebylo odpovězeno na otevřený dopis jednatele společnosti CTP Remona Vose. Společnosti CTP odpověděl Krajský úřad Jihomoravského kraje dopisem ze dne 16. června 2016 na základě doporučení radních Jihomoravského kraje, tedy i hejtmana Michala Haška.
Další nepřesnosti v článcích jsou již spíše technického rázu, dokreslují však způsob, jakým autor nakládá s fakty.