Hašek jednal s TNT o novém logistickém centru na brněnském letišti - 150 nových pracovních míst a 24,4 milionu korun do rozpočtu Jihomoravského kraje

Hejtman Michal Hašek přijal ve středu 24. srpna 2016 spolu s ředitelkou krajského úřadu Věrou Vojáčkovou zástupce společnosti TNT, která usiluje o logistické centrum na letišti v Brně.

„Na základě žádosti společnosti TNT jsem přijal zástupce vedení této významné globální logistické firmy a vyslechl si jejich záměry spojené s vybudováním nového logistického centra na krajském letišti Brno-Tuřany. Zástupce firmy jsem informoval o nutných procedurách vyžadovaných českými zákony a z toho vyplývajícím postupu krajské samosprávy. Mělo by vzniknout distribučních centrum na ploše cca 14.000 m2 a také cca 150 nových pracovních míst,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Jak uvedl, je rád, že z několika uvažovaných lokalit ve střední Evropě padla volba právě na jižní Moravu a Brno. „Záměr zřízení tzv. práva stavby je od 15. srpna zveřejněn k připomínkám na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Obsahuje také úhradu stanovenou znaleckým posudkem za zřízení práva stavby, zvlášť znalecký posudek oceňuje dále tzv. služebnosti - např. inženýrské sítě, zpevněné plochy atd. Kraj by tak měl jako vlastník dotčených pozemků získat do svého rozpočtu celkem 24,4 milionu korun,“ sdělil hejtman.