V Přeskačích mají rekonstruovanou hasičskou zbrojnici

Náměstek hejtmana Roman Celý a radní Jiří Němec se v sobotu 20. srpna 2016 zúčastnili slavnostního otevření rozšířené a opravené hasičské zbrojnice v Přeskačích.

Celkové náklady činily 1,6 milionu korun, z toho Jihomoravský kraj přispěl částkou 800 tisíc korun. Součástí slavnostního odpoledne byly také soutěže pro sbory dobrovolných hasičů.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK