TK 26. 10. 2007

Tisková konference 26. října 2007

 

Na tiskové konferenci vystoupil člen Rady JMK Jaroslav Pospíšil, ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Jan Zouhar a hlavní dispečer  SÚS JMK Patrik Mikulášek.

 

 

 

 

 

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2007/2008

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje

-        komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní délce 3 937 km

-        údržbu státních silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje (mimo město Brno) v celkové pasportní délce 395 km

 

Silniční síť v Jihomoravském kraji je po dobu zimního období rozdělena do tzv. „pracovních okruhů“, kterých je pro letošní zimní období 108 s průměrnou délkou cca 40 km s vazbou na stanovené časové lhůty, kapacitní výkony používaných mechanismů a klimatické podmínky. Tyto pracovní okruhy nezahrnují zimní údržbu cca 120 km silnic II. a III. třídy ve městě Brně, kde činnosti spojené se zimní údržbou zajišťují na základě smlouvy o dílo pro SÚS JMK Brněnské komunikace a.s., v rámci údržby základního komunikačního systému města Brna.

 

Plán zimní údržby silnic Jihomoravského kraje v zimním období 2007/2008 na dobu  od 1. listopadu 2007 do 31. března 2008 obsahuje:

 

A)    rozdělení silnic dle pořadí důležitosti (viz. znění § 42 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.)

·         I. pořadí           - silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy

·         II. pořadí          - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí     a dopravně        významné silnice III. třídy

·         III. pořadí        - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla  pluhováním a inertním posypem dopravně nebezpečných úseků

 

SÚS JMK včetně Brna města

 

 

 

 

Rozdělení podle pořadí důležitosti

celkem

I. pořadí důležitosti

912 km

II. pořadí důležitosti

1 263 km

III. pořadí důležitosti

2 021 km

Neudržované silnice celkem

177 km

Silniční síť celkem

4 373 km

 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů:           

 

a) na dálnicích a rychlostních silnicích                                       do   2 hodin

                        b) na silnicích zařazených do                 I. pořadí                       do   3 hodin

                                                                                   II. pořadí                      do   6 hodin

                                                                                  III. pořadí                     do 12 hodin.

 

 

 

 

 

 

B)     rozdělení silnic dle technologie údržby

 

 

Technologie posypu

 

třída

celkem

chem. rozmrazovací

zdrsňovací

pouze

neudrž.

silnice

km

materiály

materiály

pluženo

vozovky

 

 

bez

se

struska

drť

 

 

 

 

zvlhčení

zvlhčením

škvára

písek

 

 

I.

   435

 

   426

 

    9

 

 

II.

1 500

0,000

1 079

 

 403

2

16

III.

2 438

0,000

  612

 

1 572

93

161

Celkem

4 373

0,000

2 117

 

1 984

95

177

 

C)     Silnice v zimním období neudržované:

 

Jedná se o silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu (viz znění § 41 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.).

 

Délky neudržovaných  silnic v jednotlivých oblastech (okresech):

 

-          oblast Blansko                    13 km

-          oblast Brno                        20 km

-          město Brno                         4 km

-          oblast Břeclav                    26 km

-          oblast Hodonín                   16 km

-          oblast Vyškov                    17 km

-          oblast Znojmo                     81 km

 

Oproti minulému zimnímu období 2006/2007 se délka neudržovaných silnic nemění.

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na základě uzavřené smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR nebude zajišťovat údržbu rychlostní silnici R 46 v úseku Vyškov – hranice Jihomoravského kraje. Tuto rychlostní silnici udržuje od 1. 10. 2007 Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím dálničního střediska Ivanovice na Hané.

 

Členění zimní údržby na pracovní okruhy:

celkem 108 okruhů, z toho vlastními prostředky SÚS JMK 68, dodavatelsky 40.

 

Dodavatelskou zimní údržbu zajišťují pro SÚS JMK tyto společnosti :

Brněnské komunikace a.s. – údržba cca 120 km silnic II. a III. třídy na území města Brna,

VHS s.r.o. , Veselí nad Moravou (4 okruhy), Silnice Brno spol. s r.o. (3 okruhy), Vesp s.r.o. – Brno (4 okruhy), Korekt DIPS spol. s r.o. – Brno (6 okruhů), Firesta  a.s. – Brno (2 okruhy), BORS a.s. – Břeclav (4 okruhy), Meliorace a.s. – Žarošice (2 okruhy), Patriot s.r.o. – Břeclav (2 okruhy), Agrodružstvo Jevišovice (3 okruhy), Karel Porč  - Lysice (2 okruhy), Miroslav Pavliš – Sulíkov (2 okruhy), Jan Toman – Znojmo (1 okruh), AGROSPOL spol. s r.o. – Jezeřany (1 okruh), VAPAS a.s. – Hrušovany nad Jevišovkou (2 okruhy), Agropodnik Mašovice , a.s. (1 okruh).

 

Zbývajících 68 pracovních okruhů, včetně zásahů v případě výpadků dodavatelské techniky (poruchy, havárie) zajišťuje Správa a údržba silnic JMK vlastní technikou. Zimní údržbu zajišťují speciální autosypače, při sněžení jsou používány další smluvně zajištěné mechanismy – traktory s radlicemi, nakladače a nákladní automobily se šípovými pluhy. Pro odstraňování větších sněhových vrstev má SÚS JMK celkem 14 sněhových fréz.

 

V roce 2006 uzavřela Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje smlouvu na dodávku 12 ks speciálních automobilových podvozků Tatra 4x4 včetně nástaveb pro posyp. Šest vozidel bylo dodáno před zahájením zimní údržby 2006/2007  a pro zimní období 2007/2008 bylo dodáno zbývajících 6 nových speciálních automobilových podvozků Tatra 4x4 s nástavbami pro posyp chemickými materiály, vybavenými pro skrápění posypu solankou (4 ks) a pro posyp inertním materiálem (2 ks) a také jednu dálniční  předsazenou sněhovou radlici (možnost změny šířky pracovního záběru při jízdě).  

 

Správa a údržba silnic plánuje další modernizaci autosypačů, jejímž cílem je nahradit automobilové podvozky typu Š 706. Ty mají průměrné stáří přes dvacet let a SÚS JMK jich v zimním období 2007/2008 zařazuje 12 ks .

 

 

 

Hlásiče náledí:

V letošním roce došlo k modernizaci jedné meteostanice, která je umístěna u silnice I/43 za Černou Horou. Důvodem modernizace byla zastaralá technologie, která již dále neumožňovala postupné rozšiřování měřených hodnot. V souvislosti s výše uvedenou modernizací bude tato stanice zkušebně vybavena kamerou. Pomocí ní bude dispečer vyhodnocovat situaci v místě, které je z pohledu zimní údržby značně problematické.

Všechny meteostanice Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje jsou již v provozu, což potvrzuje spuštění varovných  světel  umístěných na nadjezdech železniční tratě Brno – Česká Třebová (silnice II/379) v noci z 19. na 20. října 2007 (varovná světla se automaticky bez zásahu dispečera uvedou do provozu v okamžiku, kdy systém vyhodnotí situaci na vozovce jako nebezpečnou tj. např. vznik náledí. Světla budou zapnuta jen po dobu hrozícího nebezpečí pro řidiče).

 

Těsně před zahájením zimního období 2007/2008 se stala terčem vandalů meteostanice umístěná u Manerova  na Vyškovsku, kde jejich jednáním byla SÚS JMK způsobena škoda  60 000,- Kč.

 

 I přes tyto neblahé zkušenosti se Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje snaží neustále modernizovat a vylepšovat informační technologie napomáhající k efektivnější a kvalitnější údržbě komunikací.

 

Jednou z nezanedbatelných částí přípravy zimní údržby silnic tvoří zajištění nákupu posypových materiálů. Pro zimní období 2007/2008 má SÚS JMK smluvně zajištěno předzásobení posypovou solí v množství cca 7 000 tun a dále cca 7 500 tun bude dodáno v průběhu zimního období. Inertní materiál (drť, písek) je zabezpečován na úrovni jednotlivých oblastí SÚS JMK s ohledem na možnosti v příslušném regionu, ale především s ohledem na dopravní vzdálenosti, na které je nutné materiál přepravovat.

 

I v zimním období 2007/2008 se staví sněhové zábrany - tzv. „zásněžky“ - na vytipovaných místech, kde dochází k extrémní tvorbě sněhových jazyků nebo závějí. Pro nadcházející zimní období se předpokládá postavení celkem 16 km sněhových zábran, tedy stejně jako v  minulém období.

 

Již samozřejmostí je využívání systému GPS (sledování aktuální polohy vozidel včetně jejich činnosti), který byl v letošním roce rozšířen i na dispečerská vozidla zajišťující zimní údržbu silnic.

 

Před zahájením zimního období 2007/2008 byla uzavřena dohoda mezi Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a společností KORDIS spol. s r.o., která je koordinátorem integrované dopravy na území Jihomoravského kraje. Na základě této dohody se budou postupně propojovat informační systémy obou subjektů. V současné době má KORDIS spol. s r.o. k dispozici informace o poloze a činnosti vozidel SÚS JMK a centrální dispečink SÚS JMK informace o poloze vozidel zařazených do integrovaného dopravního systému. Samozřejmostí je vzájemná informovanost jednotlivých dispečerských pracovišť SÚS JMK a centrálního dispečinku IDS.

 

Zajištění dispečerskozpravodajské služby se oproti minulému zimnímu období nemění.  V průběhu pracovní doby,  tj. od 6:30 do 15:00 hod., bude k dispozici centrální dispečink Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na tel. 547 120 312. Podrobné informace o sjízdnosti budou k dispozici na internetových stránkách www.susjmk.cz a dále je možno se obracet na jednotlivá dispečerská pracoviště Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje:

 

-          oblast Blansko              516 481 173

-          oblast Brno                  547 120 411

-          oblast Břeclav              519 361 144

-          oblast Hodonín              518 355 450

-          oblast Vyškov              517 348 203

-          oblast Znojmo               515 221 454

 

 

Informace k zimní údržbě silnic naleznete také na www.susjmk.cz .