Hašek: Situací ve společnosti Psota se bude zabývat mimořádné jednání krajské tripartity

Hejtman Michal Hašek se dnes (18. srpna 2016) spolu s náměstkem Romanem Hanákem setkal ve Znojmě s vedením radnice. Na městském úřadě se z iniciativy hejtmana následně uskutečnilo jednání se zástupci Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů JMK kvůli vyhlášené stávkové pohotovosti v dopravní firmě Psota, která zajišťuje městskou dopravu pro město Znojmo.

Hejtman Michal Hašek svolal dnešní jednání z titulu předsedy krajské tripartity. „Autobusová doprava je řešena privátními firmami, tady se nejedná o problém nějaké krajské organizace, ale protože ve společnosti Psota už takříkajíc graduje spor, nedaří se dokončit kolektivní vyjednávání, tak jsem dnes svolal tuto schůzku na znojemské radnici. Dohodli jsme se na sérii kroků. Jednak se situací ve společnosti Psota bude příští pátek zabývat mimořádné jednání krajské tripartity. Já se obrátím na vedení společnosti s žádostí o dokončení kolektivního vyjednávání. Město Znojmo osloví v příštích dnech jak samotné řidiče, tak především okolní obce, a jsme dohodnuti na řešení podmínek zázemí pro řidiče, zejména na koncových bodech městské dopravy, protože je také součástí krajského IDS. Pro kraj to znamená, že jakmile město a okolní obce budou znát technickou specifikaci těchto opatření – jedná se o zajištění takových věcí, jako například toalet pro řidiče nebo malého zázemí -, tak kraj je připraven v této věci participovat také finančně,“ konstatoval po jednání hejtman Michal Hašek.

"Zároveň platí, že v rámci kolektivního vyjednávání je k dispozici zpráva zprostředkovatele a na tu musí zareagovat vedení společnosti Psota, které je v těchto dnech na dovolené,“ dodal Michal Hašek a zdůraznil, že samotná otázka mezd není otázkou kraje. „To je otázka společnosti a řidičů a právě onoho nedokončeného kolektivního vyjednávání. Podle informací, které jsme dnes dostali, se tam liší odměňování řidičů v městské dopravě a v krajském systému IDS, přičemž podotýkám, že řidiči v tom krajském systému mají vyšší mzdy. Tam problém indikován není. Budeme chtít znát jasné stanovisko společnosti, jakým způsobem bude tuto věc řešit, protože podle nás jde o záležitost, která je v rozporu s českým i evropským právem,“ uvedl hejtman.

Podle jeho informací došlo také ke kontrole bezpečnosti práce svazovými odborovými inspektory. „Také k tomu by se měla firma jasně vyjádřit, jakým způsobem odstraní zjištěné nedostatky. Společnost Psota byla na jednání pozvána - to, že nepřišla, to je záležitost jeho vedení. Na druhou stranu respektuji, že je doba prázdnin a dovolených a vedení si vybírá dovolené. Podle mne to jednání bylo užitečné, protože tady byli vedle kraje také zástupci města Znojma a zástupci dopravních odborářů. Oni usilovali o schůzku na znojemské radnici a jsem rád, že se z iniciativy kraje dnes takovéto jednání uskutečnilo,“ řekl Michal Hašek.

Jak po jednání uvedl místostarosta Znojma Jan Grois, vedení města se domluvilo se zástupci znojemských odborů na dalším jednání v nejbližší možné době. „Už v tuto chvíli jsme vyřešili některé problémy, které mají řidiči autobusů na točnách v příměstských částech. Úterní rada rozhodne o pomoci formou pronájmu těchto prostor, aby řidiči měli větší komfort,“ uvedl místostarosta Grois.

Místopředseda Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů JMK Libor Weinstein ocenil čtvrteční jednání. „Dohodli jsme se s městem i krajem, že se budou nějakým způsobem podílet na zlepšení sociálních podmínek řidičů na konečných, odpočinkových místnostech. Tématem byly i mzdy, kde samozřejmě město i kraj do kolektivního vyjednávání zasahovat nemůžou. Vydržíme do 30. srpna 2016, kdy se ředitel společnosti Psota pan Petr Chadim vrátí z dovolené a vyjádří se k situaci a závěrům dnešní schůzky. Poté rozhodneme o případném konání stávky. Nám nezbývá nic jiného než buď se dohodnout na nějakém solidním kompromisu, anebo stávkovat,“ uvedl Libor Weinstein.
foto JMKfoto JMKfoto JMK