Hejtman Hašek mapuje církevní žaloby na jižní Moravě, chce pomoci obcím a městům

Dopis hejtmana Michala Haška a ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věry Vojáčkové obdržely všechny obce na jižní Moravě. Cílem je zmapovat žaloby církví na obce v Jihomoravském kraji.

„Asociace krajů ČR dosáhla příslibu České biskupské konference o zpětvzetí žalob na kraje ve věci církevních restitucí, stále však hrozí spory obcím a městům. Abychom měli jasnou představu o žalobách na jižní Moravě, obrátil jsem se společně s ředitelkou krajského úřadu na všechny obce a města dopisem. Se sumarizací výsledků seznámím Radu Jihomoravského kraje a následně prostřednictvím Asociace krajů ČR také příslušný vládní výbor pro otázky církevních restitucí. Kraje ani města a obce NEJSOU ze zákona tzv. POVINNÝMI OSOBAMI a nemají vydávat žádný veřejný majetek,“ sdělil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

V dopise, který odešel z krajského úřadu v úterý 16. srpna 2016, žádají hejtman spolu s ředitelkou úřadu starostky a starosty o informaci, zda jsou na územně samosprávné celky podány žaloby v souvislosti s církevními restitucemi, ať se již jedná o nemovitosti či věci movité. Získané komplexní informace pak Jihomoravský kraj využije k dalším jednáním.