Hašek : Kraj pomůže Dolním Věstonicím a otevře tak silnici Dolní Věstonice-Pavlov. O průtazích způsobených ministerstvem životního prostředí budu jednat s premiérem Sobotkou i ministrem Brabcem

O pokračování sanace svahů a zprůjezdnění krajské komunikace Dolní Věstonice-Pavlov se v rámci své dnešní (19. srpna 2016) návštěvy Dolních Věstonic informoval přímo na místě hejtman Michal Hašek spolu s radním Igorem Chlupem.

Jak při návštěvě Dolních Věstonic hejtman konstatoval, bohužel se komplikuje jednání obcí s Ministerstvem životního prostředí, které je vládou od konce roku 2014 určeno jako správce programu, z něhož se mají práce financovat.

„Stav nebezpečí na krajské silnici z Dolních Věstonic do Pavlova byl vyhlášen už v září 2014 a pro mne je nepochopitelné a nepřijatelné, aby ministerstvo životního prostředí blokovalo déle než rok a půl vládní program schválený s alokací 50 milionů korun na dokončení sanací tohoto území. Jihomoravský kraj se ujme role prostředníka, protože evidentně nefunguje komunikace mezi ministerstvem a obcemi. Pozvu ministra životního prostředí Richarda Brabce, případně i premiéra Sobotku k návštěvě tohoto území a k diskusi, jak společně dokončíme sanaci v Dolních Věstonicích a také ve Strachotíně. Jihomoravský kraj vedle tohoto poskytne Dolním Věstonicím finanční prostředky. Navrhnu společně s krajským radním pro životní prostředí Igorem Chlupem na zářijové schůzi zastupitelstva uvolnění finančních prostředků ve výši zhruba dvaceti milionů korun, a to z rezervy Jihomoravského kraje určené právě na financování mimořádných událostí. Jde o peníze, které jsme ve formě příslibu schválili už v dubnu, jenom je poskytneme jako první a nikoliv až k ministerským penězům, protože ty bohužel zatím v Dolních Věstonicích ani ve Strachotíně nejsou,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Podmínkou kraje k využití této dotace bude provedení takových prací, které bezprostředně umožní zprovoznění krajské komunikace. „Jedná se o páteřní silnici, jednu z přístupových bran Lednicko-valtického areálu a lidé tady bohužel už skoro dva roky musí jezdit po dvaceti kilometrové objížďce. To je nepříjemné jak pro domácí, tak pro návštěvníky jižní Moravy a my chceme tento tristní stav co nejdříve ukončit. Dalším aspektem celého problému je mimo jiné také fakt, že integrovaná doprava, která musí používat objízdné trasy, jezdí za zvýšené náklady. Kdyby se pražští úředníci ministerstva životního prostředí rozhoupali o rok dříve, tak jsme možná měli celou situaci vyřešenou a my jsme nemuseli zbytečně vynakládat další finanční prostředky například na náročnější autobusovou dopravu,“ zdůraznil hejtman.

Starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová připomněla, že obec splnila veškeré podmínky, co jí nařizoval ministerský program Likvidace živelních škod v roce 2014. „Požádali jsem o registraci k dotaci, celkem třikrát. Všechny tři žádosti nám byly zamítnuty z důvodu, že odborný hodnotitel neshledává stavební práce za nutné. Veškeré orgány – město Mikulov, Chráněná krajinná oblast Pálava, krajští silničáři a především Jihomoravský kraj nám vycházely ve všem vstříc. Bez nich bychom v současné době nemohly zahájit zabezpečovací práce,“ uvedla starostka Dolních Věstonic, kterou podpořila i její kolegyně, starostka ze Strachotína Helena Gutmanová. I ve Strachotíně totiž zatím z alokovaných peněz neviděli nic.

Krajský radní pro životní prostředí Igor Chlup upozornil na skutečnost, že při stavebních pracích bude také prováděn monitoring území, zda není území sesuvů rozsáhlejší než současný stav.