Hejtman Hašek: Kraje zásadně nesouhlasí se zvyšováním ceny vody!Asociace krajů ČR je zásadně proti zvyšování ceny pitné vody pro občany, které v podobě zvýšení poplatků za odběr podzemní vody připravil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

"Nepříjemný dárek pro občany v podobě zvýšení ceny vody, který připravilo Ministerstvo životního prostředí pod vedením pana ministra Brabce, odmítají kraje stejně jako města a obce. Nesouhlasíme se zvýšením poplatků za odběr podzemní vody, spojeném alibisticky s bojem proti suchu. Zdroje na boj proti suchu vidíme spíše v příjmech resortních státních podniků a firem, jako například Lesy České republiky, které by podle nás ročně mohly uvolnit na strategicky boj se suchem v resortu ministerstva zemědělství několik miliard korun. Dalším zdrojem by mělo být důsledné čerpání fondů Evropské unie. Není přece možné alokované peníze pro Českou republiku vracet do Bruselu a místo toho je vytahovat z kapes daňových poplatníků a rodinných rozpočtů v platbách za odběr pitné vody. Ti si to totiž již řádně zaplatili ve svých daních. Navrhujeme proto, aby ministr životního prostředí Richard Brabec stáhl svůj návrh zpět a diskutoval o této problematice se všemi klíčovými aktéry. V tom se shodujeme se Svazem měst a obcí i s premiérem Bohuslavem Sobotkou," říká předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek.