Jihomoravský kraj podporuje neziskový sektor. Napříč politickým spektrem

Jihomoravský kraj se ohrazuje proti nařčení, které zaznělo v článku Deníku referendum, že utajuje dotace za deset milionů korun pro Asociaci nestátních neziskových organizací.

„O utajování dotací nemůže být řeč. Pravidelná cca jednomilionová dotace vždy byla, a věřím, že i v roce 2017 bude, součástí rozpočtu kraje schváleného zastupitelstvem stejně jako následné smlouvy, které tím byly vždy zcela veřejné od jejich schválení. Také důvod jejich poskytnutí a jejich využití, jehož smysl je v článku zpochybňován, byl ve smlouvách popsán, a vycházel ze smlouvy o spolupráci mezi krajem a ANNO JMK. Jihomoravský kraj může být hrdý na to, že byl jedním z prvních krajů, který takovou dohodu mezi krajskou samosprávou a krajským sdružením nestátních neziskových organizací uzavřel,“ uvedl radní Václav Božek, který má tuto agentu na starost.

„Je přinejmenším podivné, když představitel jedné NNO znevažuje podporu nestátních neziskových organizací - jedné ze základních součástí občanské společnosti. Je hloupé a směšné označovat takovou podporu za "kupování si náklonnosti". Podpora např. divadel znamená, že si zastupitelé kupují náklonnost divadelníků? Není to spíše tak, že podporují činnosti prospěšné obyvatelům kraje?,“ řekl radní Božek.

Odpovědného radního doplnil hejtman Michal Hašek: „O utajování skutečně nemůže být řeč. Vyjádření ve článku pouze ukazuje na neznalost krajské samosprávy. Jsem pyšný na to, že podporujeme neziskový sektor v mnoha oblastech. O dotacích rozhodují kolektivní orgány Jihomoravského kraje, v tomto případě i veřejně přístupné zastupitelstvo.“

Dotacemi se zabývaly orány Jihomoravského kraje, tedy rada a veřejně přístupné zastupitelstvo. A podpora byla napříč politickým spektrem, za poslední čtyři roky nikdo nehlasoval proti udělení dotace.