Běžíme pro Nikýska…

V areálu Sokola Březina u Křtin se v sobotu 27. srpna 2016 uskuteční sportovně charitativní akce pro Nicolase, více www.bezimepronikyska.cz  .