Hodějice a Kobeřice mají nové čističky odpadních vod

Hned ve dvou obcích na Vyškovsku – Hodějicích a Kobeřicích u Brna byly dnes (28. července 2016) zprovozněny nové čistírny odpadních vod. (ČOV) Významné události se zúčastnili premiér Bohuslav Sobotka, hejtman Michal Hašek a senátor Ivo Bárek.

"Oba významné vodohospodářské projekty podpořil Jihomoravský kraj celkovou sumou 178 milionů korun," uvedl hejtman Hašek.

V Hodějicích šlo o slavnostní ukončení projektu Likvidace odpadních vod dobrovolného svazu Ligary. Tento projekt řeší odkanalizování obcí Hodějice, Němčany, Křižanovice u Bučovic, Heršpice a Nížkovice a odvedení splaškových odpadních vod na novou společnou čistírnu odpadních vod v obci Hodějice. Vzniklo 34 kilometrů nové kanalizační sítě, celkové náklady činí 328 milionů korun. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie – Operačního programu životní prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky, Jihomoravského kraje a zúčastněných obcí.

V Kobeřicích bylo v rámci projektu vybudováno téměř 5 km nové oddílné kanalizační sítě. Kapacita ČOV byla navržena pro čištění odpadních vod produkovaných od 800 ekvivalentních obyvatel.

„Jednalo se o největší projekt v novodobé historii Kobeřic u Brna. Výstavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod zvyšuje kvalitu života v naší obci a zároveň umožňuje díky významné rezervě v kapacitě ČOV růst počtu obyvatel a další rozvoj obce,“ uvedl starosta Kobeřic u Brna a náměstek hejtmana Roman Hanák.

Celkové náklady stavby dosáhly 73 milionů korun (s DPH). Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie – Operačního programu životní prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky, Jihomoravského kraje a zdrojů investora, obce Kobeřice u Brna.

 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK