Memorandum o spolupráci kraje a Českého svazu včelařů schváleno

Rada Jihomoravského kraje schválila 26. července 2016 memorandum o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Českým svazem včelařů.

Záměrem memoranda je vzájemná spolupráce při podpoře, propagaci a dalším rozvoji včelařství na jižní Moravě. "Naším společným cílem je finančně, materiálně a organizačně spolupracovat při řešení odborných a hospodářských témat, která se dotýkají včelařství. Obě strany budou spolupracovat při přípravě stanovisek a předkládání případných legislativních návrhů Jihomoravského kraje ke změnám právních předpisů v oblasti včelařství, při propagaci včelařství a zdůraznění jeho významu pro společnost a v neposlední řadě při zlepšování podmínek pro včelstva v Jihomoravském kraji,“ uvedl hejtman Michal Hašek.