Hejtman navštívil zařízení Oblastní charity Blansko

Na pozvání Diecézní charity Brno navštívil hejtman Michal Hašek v pátek 22. července 2016 Oblastní charitu Blansko a zařízení, ve kterých tato organizace na Blanensku poskytuje sociální služby.

„Zajímal jsem se o aktuální stav sociální péče na Blanensku, o názor poskytovatele péče na komunikaci a spolupráci s Jihomoravským krajem a obcemi v regionu a také na možnou pomoc v řešení aktuálních problémů z krajské úrovně. Navštívil jsem také centrum „PRO“, azylový dům pro matky s dětmi s celkovou kapacitou 24 klientů, zajímal jsem se o připravovanou rekonstrukci, podmínky provozu a života klientek s dětmi i pracovnic zařízení, kterým jsem poděkoval za jejich péči o potřebné,“ řekl hejtman Hašek. Další jeho zastávkou bylo blanenské středisko charitní ošetřovatelské, pečovatelské a domácí hospicové péče. „Seznámil jsem se s personálním i věcným zajištěním všech typů péče v okrese Blansko a vyslechl aktuální problémy, pokusím se v kompetencích a možnostech kraje pomoci s jejich řešením,“ uvedl Michal Hašek.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK