Informace č.j.: JMK 139446/2007

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
 
 
 
 
 


 

           Čj.:                                                SpZn.:                                               Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 139446/2007                        S-JMK 134300/2007 OKP                        Mgr. Doleželová/541651213                     24. 10. 2007
 
 
 
„Dezinformace a jednání s MD, MŽP a vládou“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 14. 10. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „žádost o informaci dle zákona č. 106/99 –
Dezinformace a jednání s MD, MŽP
 a vládou
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti s odkazem na připojený novinový článek uvádíte:
podle připojeného článku z MFDNES 1. náměstek ing. Venclík uvedl .... ‚Zajímavé je,
že to stanoviště bylo vyhlášeno až dodatečně. Je zde stále snaha zpochybnit silnici a objevují se dezinformace. S tím nesouhlasíme, jednáme kvůli tomu s ministerstvem dopravy i životního prostředí. Důležité ale je, že rakouská strana potvrdila, že oni schválenou trasu berou jako definitivní,‘ doplnil Venclík. ....
Požadujeme
a) kopii dokumentu, který dokládá, že rakouská strana potvrdila, že ‚oni schválenou trasu berou jako definitivní‘,
b) kopii všech dokumentů, ,který‘ dokládají, že JMK o věci spojení Brna a Vídně v roce 2007 ‚JMK‘ jednal s Ministerstvem dopravy (tj. včetně dopisů ing. Venclíka zaslaných
na Ministerstvo dopravy a odpovědi na jeho dopisy)
,
c) kopii všech dokumentů, ,který‘ dokládají, že JMK o věci spojení Brna a Vídně v roce 2007 ‚JMK‘ jednal s vládou (tj. včetně dopisů zaslaných vládě a odpovědi na ně),
d) kopii všech dokumentů, ,který‘ dokládají, že JMK o věci spojení Brna a Vídně v roce 2007 ‚JMK‘ jednal s MŽP (tj. včetně dopisů zaslaných MŽP a odpovědí na ně),
e) sdělit o jaké DEZINFORMACE jde a předat kopie dokumentů, které tyto dezinformace dokládají, a to s tím, že budou jasně vyznačeny věty, které dle ing. Venclíka obsahují dezinformace.“.
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č. j.: JMK 134300/2007 ze dne 16. 10. 2007 jste byli vyrozuměni o tom, že na písm. a) a písm. e) Žádosti se nevtahuje zákon č. 106/1999 Sb.
(v daném případě se jedná o dotazy na názory ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.).
 
            Ke zbývajícím písmenům Žádosti, tedy k písmenům b), c) a d) Žádosti Vám v příloze v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, a to kopii dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 128419/2007 ze dne 4. 10. 2007.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt k Žádosti, resp. k písmenům b), c) a d) Žádosti nemá.
 
           
S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: dle textu (2 A4 jednostranné)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet

70888337         CZ70888337          541651213           5416511289           dolezelova.hana@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz