PROBÍHÁ PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE CENA HEJTMANA JMK ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit organizace, které si stanovují vysoké etické standardy vůči zaměstnancům, ale také vůči veřejnosti - chrání životní prostředí, věnují se rozvoji místní komunity, osvětovou činností se podílejí na vzdělávání společnosti apod. Soutěž vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a Radou kvality ČR.

„Navazujeme na úspěšnou premiéru soutěže, které se v loňském roce zúčastnilo 23 organizací z veřejné správy i byznysu. Věřím, že jejich příklad a zkušenosti budou inspirací pro další účastníky. Sám jsem se přesvědčil, že organizací, které v tomto směru mají co nabídnout, není v našem kraji málo. Soutěž je výbornou příležitostí, jak s tím, co dělají a do čeho vkládají spoustu energie, seznámit všechny kolem sebe,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Jihomoravského kraje.

Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží certifikát o vítězství v příslušné kategorii s právem užívání označení „Odpovědná organizace Jihomoravského kraje pro rok 2016“, které převezmou na slavnostním večeru v listopadu 2016 v Brně.
PŘIHLÁŠKU SPOLEČNĚ S VYPLNĚNÝM DOTAZNÍKEM LZE ZASÍLAT DO 31. SRPNA 2016. Společně se soutěžními podmínkami ji naleznete na webu kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2 .

foto JMKfoto JMKfoto JMK