Uveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci

Uveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z územních rozpočtů po nabytí účinnosti zákona o registru smluv (pdf, 273 kB)