TK 19. 10. 2007

Tisková konference 19. října 2007

 

Tiskové konference se zúčastnil hejtman Stanislav Juránek - informoval zde o cvičeních v roce 2008, které schválil na zasedání Bezpečnostní rady JMK a o investiční akci v Nemocnici Břeclav. 1. náměstek hejtmana Milan Venclík seznámil novináře  s aktualitami z oblasti dopravy, hovořil také o jednání s Evropskou komisí o Regionálním operačním programu NUTS II Jihovýchod.

 

 

 

Investiční akce v břeclavské nemocnici

 

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 18. října 2007 vzala na vědomí informace o financování s maximálním využitím zdrojů Evropské unie a aktualizovaný celkový rozpočet investiční akce Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace – „Nemocnice Břeclav – Mezioborová jednotka intenzivní péče – 1.np, pavilon F“ a vzala též na vědomí souhlas Městského úřadu Břeclav s prodloužením termínu předčasného užívání stavby „Nemocnice Břeclav – II. etapa – patologie“ do 31. 12. 2008.

 

V pavilonu F se v současné době nacházejí kanceláře útvaru ředitele, ekonomického náměstka, náměstka HT, náměstka LPP, poradce pro strategii, hlavní sestry, právní oddělení, informační systém, finanční účtárna, personalistika a mzdy, oddělení statistiky a pojišťovny, patologie. Jedná se o dlouhodobě rozestavěný objekt, jehož realizace byla zahájena v rámci výstavby nemocnice v letech 1991 -1996. V rámci akce je plánováno vybudovat 22 lůžek jednotky intenzivní péče (6 lůžek kardiologie JIP, 6 neurologie JIP, 9 lůžek metabolická JIP, 1lůžko pro akutní dialýzu) včetně potřebného zázemí a vybavení lékařskou technikou, v odpovídajících hygienických podmínkách.

 

Celkové náklady a zdroje financování akce jsou uvažovány v investičním záměru takto (v tis. Kč): 

Předpokládané celkové náklady stavby                               61.811

Investiční náklady celkem                                                          60.651

z toho:

náklady přípravy a zabezpečení výstavby                                     3.279

náklady stavební části                                                               35.343

náklady technologické části                                                         9.163

náklady na zdravotnickou techniku a zařízení                              12.866

Neinvestiční náklady celkem                                                       1.160

 

Celkové zdroje                                                                     61.811                       

z toho:

investiční dotace z rozpočtu kraje                                               50.151

dotace poskytnuté z fondů EU – ROP NUTS II                         10.500

neinvestiční dotace z rozpočtu kraje                                             1.160

Dle sdělení ekonomky nemocnice není fond investiční kryt finančními prostředky a tedy nelze zajistit finanční spoluúčast nemocnice na této akci.

 

Vzhledem k tomu, že pavilon F může být užíván se souhlasem stavebního úřadu pouze do prosince roku 2007 byla ředitelka nemocnice požádána dopisem odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje na pokyn člena RJMK MUDr. Adamce o projednání dané záležitosti s příslušným stavebním úřadem s cílem zajistit písemný souhlas s užíváním stávajícího nedokončeného objektu i po 31. 12. 2007. Městský úřad Břeclav svým dopisem ze dne 31. 7. 2007 udělil souhlas s prodloužením termínu předčasného užívání stavby „Nemocnice Břeclav – II etapa – patologie“ do 31. 12. 2008.

 

 

 

Plán cvičení a společného výcviku JMK v roce 2008: ZDE

 

  

Podpora letecké linky Moskva – Brno - Moskva

Dne 22. července 2007 byl zahájen provoz letecké linky Moskva – Brno –Moskva. Ukončení letového provozu bylo plánováno na 11.11.2007, avšak dle informací a. s. Letiště Brno oznámila letecká společnost Atlant Sojuz, která zabezpečuje letecké spojení, že  budou lety pokračovat i po tomto termínu.

Podstatné pro udržení letecké linky je naplnění letadel, což si dobře uvědomuje Jihomoravský kraj. Proto společně s dalšími partnery zorganizoval již druhý fam/press trip, tj. reklamní pobyt pro ruské cestovní kanceláře a zástupce tisku, s cílem představit turistický potenciál jižní Moravy. Odborníci navštíví ve dnech 21.10. - 25.10. 2007 Jihomoravský kraj,  konkrétně město Brno a  Znojemsko, dále Velké Karlovice, Luhačovice a Uherské Hradiště ve Zlínském kraji a z Olomouckého kraje pak lázně Jeseník a Lipová a rovněž si prohlédnou město Olomouc. Připraveno je i setkání ruských odborných návštěvníků s podnikateli v cestovním ruchu Jihomoravského kraje.

Partnery Jihomoravského kraje při zajištění této akce jsou Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Statutární město Brno, Zlínský a Olomoucký kraj, Město Znojmo a společnost Student Agency, která ruské návštěvníky po jižní Moravě zdarma proveze.

 

Kontakt: Ing. Ivana Lukášková,

oddělení cestovního ruchu

Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

 

 

Muzeum Brněnska

příspěvková organizace

 

 

TISKOVÁ Zpráva

 

U příležitosti 89. výročí vzniku Československa se uskuteční v neděli 28. října 2007 v 18.30 hodin v areálu Památníku Mohyla míru u obce Prace již tradiční komponovaný program s ohňostrojem pod názvem „Cesta k samostatnosti“.

Po celý sváteční den je vstup do památníku zdarma.

 

Akci pořádá:  Jihomoravský kraj a Muzeum Brněnska

 

Volný vstup je 28. října také do ostatních poboček Muzea Brněnska.

 

 

 

 

Mgr. Antonín Reček

ředitel Muzea Brněnska

 

 

spojení pro případné Vaše informace:

  544 228 654 nebo 603 804 569